Over Stein

De gemeente Stein telt 25.476 inwoners (1 november 2012, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 22,77 km. (waarvan 1,42 km² water). Stein maakt samen met de gemeenten Beek en Sittard-Geleen deel uit van de stedelijke agglomeratie van de Westelijke Mijnstreek.

De gemeente Stein telt één hoofdkern (Stein), vier dorpen en vier met plaatsnaamborden aangeduide gehuchten. Op deze borden staan bij de hoofdingangen van alle plaatsen tevens de Limburgse benamingen, die zijn door de lokale bevolking gekozen en kunnen afwijken van de Veldeke-spelling.

De gemeente ligt aan de Maas, die hier de grens met België vormt. Ter plaatse is het geen doorgaande vaarweg, maar draagt het Julianakanaal deze functie die de gemeente van noord naar zuid volledig doorsnijdt. Dit kanaal splitst tevens de gemeente op in twee verschillende gebieden; het landelijke gebied in het westen en het dichtbebouwde en industriële gebied in het oosten. Naast de aan elkaar gegroeide woonkernen vindt men op de oostoever het havengebied van Stein en het industriegebied Chemelot, waarvan de chemiebedrijven DSM en Sabic de voornaamste gebruikers zijn. Dit terrein ligt officieel op het grondgebied van de buurgemeente Sittard-Geleen, maar speelt ook een belangrijke rol voor Stein.

De huidige gemeente is in 1982  ontstaan door een gemeentelijk herindeling. Hierbij werden de vroegere kleinere gemeenten Stein, Elsloo en Urmond opgeheven en werd er een nieuwe grotere gemeente Stein opgericht. Het gemeentehuis is gevestigd in Stein zelf. 

Stein ligt nabij het snelwegenknooppunt van de A2 en deA76. Bij Stein horen ook de wijken Kerensheide (waarnaar het knooppunt is vernoemd) en Nieuwdorp. Laatstgenoemde wordt van de rest van het dorp gescheiden door de A76. Het dorp ligt onder de rook van het industriecomplex Chemelot, waar veel inwoners van Stein werken. Ook heeft Stein een haven aan het Julianakanaal, die op 17 december 1934 in gebruik is genomen.

In Stein ligt een middelbare school, S.G. Groenewald, waarop zowel gymnasium, atheneum, havo als vmbo worden onderwezen. De belangrijkste recreatieve voorziening in Stein is het recreatiepark Steinerbos. Hier bevindt zich ook een zwembad. Ander groen zijn de Wallen van Stein ten noordoosten en zuidoosten van het dorp, een restant van een oude Landweer.

Naast de woonwijken horen bij Stein ook de in het buitengebied gelegen buurtschappen Maasband, Veldschuur en Kleine Meers (in tegenstelling tot Meers, dat van oorsprong bij Elsloo hoort).

Ook hier adverteren?


Poll

Het maandelijks ophalen van afvalplastic is prima

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 358 keer gestemd.

Agenda

Weer